Misbrug og afhængighed af alkohol og receptpligtig medicin udgør et stort problem inden for den danske folkesundhed. I modsætning til eksempelvis misbrug af kokain, heroin eller amfetamin, som fortrinsvis finder sted i relativt begrænsede sociale miljøer, er alkoholisme og pillemisbrug i høj grad udbredt inden for alle samfundsklasser. Afhængighed og misbrug skeler ikke til uddannelses niveau, økonomisk formåen eller social status, og kan ramme alle på tværs af alder, køn eller opvækst. Der er selvfølgelig en god indikation for at ...