Et skøde er det dokument, med hvilket ejendomsretten til en fast ejendom overdrages fra sælger til køber. Hvor købsaftalen er en egentlig kontrakt, indgået mellem nuværende og forrige ejer af et hus eller af en lejlighed, er skødet det dokument, der over for offentligheden stadfæster dette ejerskifte. Skødet indeholder ikke nær så megen information som købsaftalen – kun de allervigtigste data så som oplysninger om ejendommens beliggenhed, stamdata på køber og sælger, overtagelsesdag og købesum. Hvad er et betinget skøde? Et ...