Find Danmarks bedste misbrugsbehandling online

08 december 2019 Astrid Pedersen
Find Danmarks bedste misbrugsbehandling online

Misbrug og afhængighed af alkohol og receptpligtig medicin udgør et stort problem inden for den danske folkesundhed. I modsætning til eksempelvis misbrug af kokain, heroin eller amfetamin, som fortrinsvis finder sted i relativt begrænsede sociale miljøer, er alkoholisme og pillemisbrug i høj grad udbredt inden for alle samfundsklasser. Afhængighed og misbrug skeler ikke til uddannelses niveau, økonomisk formåen eller social status, og kan ramme alle på tværs af alder, køn eller opvækst.

Der er selvfølgelig en god indikation for at visse typer mennesker er mere tilbøjelige til at udvikle et afhængighedsbetinget misbrug, nemlig de, som er vokset op i et hjem, hvor enten far eller mor – eller måske endda begge – var misbrugere af den ene eller af den anden slags. Og derfor er det ekstra og særligt vigtigt, at der bliver sat en stopper for misbruget hos mennesker, som har stiftet familie og har et forældre ansvar at leve op til.

Hvordan hjælper jeg bedst en misbruger i familien?

Er du tæt pårørende til en mor eller en far, som er blevet ramt af et misbrug, bør du således omgående træde i karakter. Du har en moralsk – og ikke mindst medmenneskelig – forpligtelse til at hjælpe ikke alene den misbrugsramte selv, men også de øvrige medlemmer af familien – især børnene.

Et misbrug går ikke væk af sig selv, men vil typisk eskalere indtil et punkt, hvor der nærmest ikke er mere tilbage af det menneske, som var engang. Det kan være utroligt hårdt for børn at bevidne, at mor eller far langsomt går til i misbrug og afhængighed. Og derfor bør du hjælpe så godt du kan – allerhelts med assistance fra et professionelt misbrugscenter.

Hvor finder jeg et behandlingscenter som tilbyder misbrugsbehandling?

Du kan altid kontakte Behandlingscenter Søby Park, som vil være behjælpelig med såvel rådgivning som med tilrettelæggelse af et intensivt behandlings forløb for den misbrugsramte. Læs mere på behandlingscentersoebypark.dk

Flere Nyheder